Top 10 ClipTV

Xem Gì Dịp Nghỉ Lễ

Phim lẻ 7.7 114 Phút
Phim lẻ 8.1 155 Phút
Phim bộ 9.8 15 Tập
Phim lẻ 8.6 87 Phút
Phim lẻ 7.9 100 Phút
Phim lẻ 7.1 94 Phút
Phim bộ 8.2 13 Tập
Phim lẻ 8.3 94 Phút
Phim lẻ 8.5 113 Phút
Phim bộ 6.9 6 Tập
Phim lẻ 6.9 130 Phút
Phim lẻ 7.8 232 Phút
Phim lẻ 8.5 123 Phút
Phim lẻ 7.6 88 Phút
Phim lẻ 8.2 70 Phút
Phim lẻ 9.2 92 Phút
Phim lẻ 8.7 156 Phút
Phim lẻ 8.9 123 Phút
Phim lẻ 8.0 93 Phút

Nỗi Buồn Chiến Tranh

Phim lẻ 8.0 125 Phút
Phim lẻ 8.1 67 Phút
Phim bộ 8.5 10 Tập
Phim lẻ 8.0 117 Phút
Phim lẻ 9.3 69 Phút
Phim bộ 8.1 10 Tập
Phim lẻ 8.5 138 Phút
Phim bộ 8.2 9 Tập
Phim lẻ 8.0 88 Phút
Phim bộ 7.5 5 Tập
Phim lẻ 7.9 106 Phút
background-thumb background-blur-thumb

Độc Bộ Thiên Hạ

Tiểu thuyết gia Bộ Du Nhiên đến khu cổ mộ của vị đệ nhất mỹ nữ của bộ tộc Nữ Chân để tìm cảm hứng sáng tác. Tại đó, cô đã góp nhặt lịch sử, rồi cho ra mắt một câu chuyện tình yêu giữa Hoàng Thái Cực với Đông Ca.  

Kênh Truyền Hình Đề Xuất

HBO Go - Phim Hay Mỗi Ngày

Phim lẻ 10.0 84 Phút
Phim lẻ 8.6 91 Phút
Phim lẻ 8.2 90 Phút
Phim lẻ 7.6 93 Phút
Phim lẻ 10.0 103 Phút
Phim lẻ 7.8 90 Phút
Phim lẻ 8.3 106 Phút
Phim lẻ 1.0 105 Phút
Phim lẻ 8.0 88 Phút
Phim lẻ 0.0 99 Phút
Phim lẻ 0.0 110 Phút
Phim lẻ 7.6 75 Phút
Phim lẻ 8.7 115 Phút
Phim lẻ 5.3 110 Phút
Phim lẻ 10.0 123 Phút
Phim lẻ 7.4 102 Phút
Phim lẻ 7.9 40 Phút
Phim lẻ 8.3 49 Phút
Phim lẻ 8.8 77 Phút
Phim lẻ 8.8 100 Phút
Phim lẻ 7.3 98 Phút
Phim lẻ 8.3 104 Phút
Phim lẻ 9.8 128 Phút
Phim lẻ 6.9 81 Phút

Quốc Hội TV

Truyền Hình Xem Lại

Kênh Truyền Hình Thiết Yếu Quốc Gia

Truyền Hình Quốc Tế Xem Lại

Phim Truyền Hình Nổi Bật (Live)

Chương Trình Truyền Hình Nổi Bật (Live)

Tin Tức

Tuyển Tập Phim

Phim Hoa Ngữ

Phim bộ 7.7 16 Tập
Phim bộ 8.3 42 Tập
Phim bộ 8.1 40 Tập
Phim bộ 7.6 24 Tập
Phim bộ 8.3 48 Tập
Phim bộ 8.7 51 Tập
Phim bộ 5.5 33 Tập
Phim bộ 8.0 41 Tập
Phim bộ 7.6 46 Tập
Phim bộ 7.7 22 Tập
Phim bộ 7.6 52 Tập
Phim lẻ 8.5 90 Phút
Phim bộ 8.3 41 Tập
Phim bộ 8.1 36 Tập
Phim lẻ 8.9 77 Phút
Phim bộ 8.5 40 Tập
Phim bộ 8.2 40 Tập
Phim bộ 7.8 60 Tập
Phim bộ 7.6 44 Tập
Phim lẻ 7.7 88 Phút
Phim bộ 8.1 41 Tập
Phim lẻ 7.2 86 Phút
Phim bộ 7.9 29 Tập
Phim bộ 8.6 40 Tập

Độc Thân Vui Vẻ

Phim lẻ 8.4 64 Phút
Phim bộ 8.6 11 Tập
Phim bộ 4.0 8 Tập
Phim lẻ 8.6 106 Phút
Phim bộ 8.0 10 Tập
Phim lẻ 7.7 113 Phút
Phim bộ 9.2 10 Tập
Phim lẻ 7.6 48 Phút
Phim bộ 8.9 10 Tập
Phim bộ 8.8 8 Tập
Phim lẻ 8.7 91 Phút
Phim bộ 9.4 8 Tập

Loạt Phim Kinh Điển Của Tom Hanks

Phim lẻ 8.7 92 Phút
Phim lẻ 9.2 123 Phút
Phim lẻ 6.9 138 Phút
Phim lẻ 7.4 102 Phút
Phim lẻ 8.4 129 Phút
Phim lẻ 9.2 174 Phút

Lời Nói Dối Tháng Tư

Phim bộ 9.4 8 Tập
Phim bộ 7.0 36 Tập
Phim lẻ 8.3 140 phút
Phim lẻ 7.4 36 Phút
Phim bộ 9.2 40 Tập
Phim lẻ 8.5 122 Phút
Phim lẻ 9.9 123 Phút
Phim lẻ 8.6 103 Phút
Phim lẻ 9.0 140 Phút
Phim lẻ 9.2 123 Phút
Phim lẻ 8.2 70 Phút
Phim bộ 10.0 40 Tập
Phim bộ 4.5 40 Tập
Phim bộ 5.3 40 Tập
Phim lẻ 7.6 48 Phút
Phim bộ 8.8 8 Tập
Phim lẻ 8.4 64 Phút

Thanh Xuân Tươi Đẹp

Phim bộ 8.6 10 Tập
Phim bộ 8.9 13 Tập
Phim lẻ 10.0 110 Phút
Phim lẻ 7.7 105 Phút
Phim lẻ 9.3 111 Phút
Phim lẻ 9.5 119 Phút
Phim lẻ 8.8 116 Phút
Phim bộ 8.7 30 Tập
Phim lẻ 8.7 113 Phút
Phim lẻ 8.4 116 Phút
Phim lẻ 7.7 120 phút
Phim bộ 6.4 10 Tập

Phim Việt Nam Đặc Sắc

Phim lẻ 7.6 87 Phút
Phim bộ 8.3 40 Tập
Phim lẻ 8.4 102 Phút
Phim lẻ 7.5 108 Phút
Phim lẻ 8.4 86 Phút
Phim lẻ 9.3 100 Phút
Phim lẻ 8.9 99 Phút
Phim lẻ 8.1 102 Phút
Phim bộ 8.9 25 Tập (Phần 1)
Phim lẻ 8.5 132 Phút
Phim bộ 8.4 31 Tập
Phim lẻ 8.6 143 Phút
Phim lẻ 8.2 100 Phút
Phim lẻ 7.7 88 Phút
Phim lẻ 8.2 100 Phút
Phim lẻ 7.2 95 Phút
Phim bộ 8.3 35 Tập
Phim lẻ 8.6 100 Phút
Phim lẻ 8.1 108 Phút
Phim lẻ 7.9 100 Phút
Phim lẻ 8.0 100 Phút
Phim lẻ 8.1 91 Phút
Phim lẻ 8.5 107 Phút
Phim lẻ 8.1 87 Phút