Mới Nhất Trên HBO

Phim lẻ 9.1 145 Phút
Phim lẻ 7.3 88 Phút
Phim lẻ 6.5 86 Phút
Phim lẻ 8.4 88 Phút
Phim lẻ 7.6 117 Phút
Phim lẻ 10.0 147 Phút
Phim lẻ 8.7 193 Phút
Phim lẻ 8.4 124 Phút
Phim lẻ 10.0 109 Phút
Phim lẻ 0.0 107 Phút
Phim lẻ 10.0 118 Phút
Phim bộ 3.0 9 Tập
Phim lẻ 6.0 85 Phút
Phim lẻ 6.9 145 Phút
Phim lẻ 9.3 115 Phút
Phim lẻ 0.0 100 Phút
Phim lẻ 10.0 150 Phút
Phim lẻ 9.0 108 Phút
Phim lẻ 8.7 120 Phút
Phim lẻ 10.0 117 Phút
Phim lẻ 8.1 129 Phút
Phim lẻ 5.3 146 Phút
Phim lẻ 6.9 88 Phút
Phim lẻ 8.2 142 Phút

Vui Tết Đoàn Viên

Phim lẻ 8.8 92 Phút
Phim lẻ 8.9 97 Phút
Phim lẻ 8.3 167 Phút
Phim lẻ 8.4 153 Phút
Phim lẻ 8.4 117 Phút
Phim lẻ 9.0 92 Phút
Phim lẻ 7.5 108 Phút
Phim lẻ 8.2 88 Phút
Phim lẻ 8.0 101 Phút
Phim lẻ 7.5 108 phút
Phim bộ 4.7 52 Tập
Phim lẻ 9.1 145 Phút
Phim lẻ 7.5 121 Phút
Phim lẻ 8.1 86 Phút
Phim lẻ 8.7 138 Phút
Phim bộ 5.6 16 Tập (2 Phần)
Phim bộ 7.6 50 Tập
Phim lẻ 8.3 144 Phút
Phim lẻ 8.5 87
Phim bộ 8.5 86 Tập (6 Phần)
Phim lẻ 8.4 109 Phút
Phim lẻ 7.6 71 Phút
Phim bộ 9.3 77 Tập

Lật Mở Kỳ Án

Phim bộ 7.1 10 Tập
Phim bộ 9.5 8 Tập
Phim bộ 7.8 8 Tập
Phim bộ 0.0 8 Tập
Phim bộ 9.0 8 Tập
Phim bộ 8.0 6 Tập
Phim bộ 10.0 8 Tập
Phim bộ 8.8 8 Tập
Phim bộ 6.0 5 Tập
Phim bộ 8.3 30 Tập

Top Phim Viễn Tưởng Đỉnh Cao

Phim lẻ 8.1 147 Phút
Phim lẻ 10.0 100 Phút
Phim lẻ 8.2 98 Phút
Phim lẻ 8.5 140 Phút
Phim lẻ 8.0 103 Phút
Phim bộ 8.2 9 Tập
Phim lẻ 8.0 155 Phút
Phim lẻ 10.0 129 Phút
Phim lẻ 7.8 148 Phút
Phim lẻ 8.4 81 Phút
Phim lẻ 8.0 102 Phút
Phim lẻ 8.6 116 Phút
Phim lẻ 8.1 148 Phút
Phim lẻ 8.6 165 Phút

Bao La Tình Mẹ - Ấm Áp Tình Cha

Phim lẻ 8.4 122 Phút
Phim bộ 5.6 16 Tập (2 Phần)
Phim lẻ 8.4 117 Phút
Phim lẻ 7.9 98 Phút
Phim lẻ 10.0 62 Phút
Phim lẻ 10.0 92 Phút
Phim lẻ 4.8 92 Phút
Phim lẻ 10.0 79 Phút
Phim lẻ 7.7 78 Phút
Phim lẻ 6.0 86 Phút
Phim bộ 10.0 3 Tập
Phim lẻ 8.6 64 Phút
Phim lẻ 8.3 39 Phút
Phim bộ 10.0 40 Tập
Phim lẻ 9.2 86 Phút

Hài Xỉu Up Xỉu Down

Phim bộ 10.0 11 Tập
Phim lẻ 8.4 117 Phút
Phim lẻ 2.0 78 Phút
Phim lẻ 8.1 144 Phút
Phim lẻ 7.8 100 Phút
Phim lẻ 7.5 108 Phút
Phim bộ 8.7 30 Tập (3 Phần)
Phim bộ 3.0 9 Tập
Phim lẻ 8.4 122 Phút
Phim bộ 8.5 9 Tập
Phim lẻ 7.7 129 Phút
Phim lẻ 8.7 116 Phút
Phim lẻ 7.0 101 Phút
Phim bộ 7.2 9 Tập
Phim bộ 8.8 16 Tập
Phim bộ 8.4 10 Tập
Phim lẻ 7.4 94 Phút

Vũ Khí Tối Thượng Và Sự Hủy Diệt

Phim lẻ 10.0 101 Phút
Phim lẻ 9.2 118 Phút
Phim lẻ 8.6 165 Phút
Phim lẻ 7.5 96 Phút
Phim lẻ 10.0 107 Phút
Phim lẻ 6.4 111 Phút
Phim lẻ 7.1 181 Phút
Phim lẻ 8.0 92 Phút
Phim lẻ 10.0 90 Phút
Phim bộ 6.0 10 Tập
Phim lẻ 9.1 89 Phút
Phim lẻ 9.7 166 Phút
Phim lẻ 9.0 120 phút
Phim lẻ 7.7 106 Phút
Phim bộ 10.0 6 Tập
Phim lẻ 8.8 142 Phút
Phim lẻ 8.5 133 Phút

Những Vụ Mất Tích Bí Ẩn

Phim lẻ 8.7 89 Phút
Phim lẻ 8.2 149 Phút
Phim lẻ 9.0 105 Phút
Phim bộ 6.2 4 Tập
Phim bộ 10.0 4 Tập
Phim lẻ 7.1 90 Phút
Phim lẻ 8.5 100 phút
Phim lẻ 10.0 117 Phút
Phim bộ 8.0 6 Tập
Phim lẻ 8.7 113 Phút
Phim bộ 6.6 5 Tập

The Flash - Anh Hùng Siêu Tốc Độ

Phim bộ 7.0 23 Tập
Phim bộ 7.6 23 Tập
Phim bộ 5.0 23 Tập
Phim bộ 3.5 23 Tập
Phim bộ 7.0 22 Tập
Phim bộ 7.4 19 Tập
Phim bộ 5.7 18 Tập
Phim bộ 5.6 20 Tập

Quái Vật Màn Ảnh

Phim lẻ 7.0 89 Phút
Phim lẻ 10.0 147 Phút
Phim lẻ 8.4 113 Phút
Phim lẻ 8.1 132 Phút
Phim lẻ 7.5 143 Phút
Phim lẻ 7.6 115 Phút
Phim lẻ 7.8 92 Phút
Phim lẻ 8.8 129 Phút
Phim lẻ 7.8 218 Phút
Phim lẻ 8.7 121 Phút
Phim lẻ 7.8 91 Phút
Phim lẻ 7.7 225 Phút
Phim lẻ 7.8 252 Phút

Tan Chảy Với Loạt Phim Tình Yêu Ngọt Ngào

Phim lẻ 9.2 86 Phút
Phim lẻ 7.7 129 Phút
Phim lẻ 8.9 155 Phút
Phim lẻ 7.9 93 Phút
Phim lẻ 7.9 105 Phút
Phim lẻ 9.1 83 Phút
Phim lẻ 8.5 107 Phút
Phim lẻ 8.8 118 Phút
Phim lẻ 9.0 120 Phút
Phim lẻ 7.3 112 Phút
Phim lẻ 9.2 99 Phút
Phim lẻ 7.9 124 Phút
Phim lẻ 8.2 118 Phút
Phim lẻ 8.3 120 Phút
Phim lẻ 8.4 123 Phút
Phim lẻ 8.3 125 Phút
Phim lẻ 7.8 83 Phút

Những Tác Phẩm Điện Ảnh Về Đại Dương

Phim lẻ 7.8 143 Phút
Phim lẻ 7.5 108 phút
Phim lẻ 9.0 189 Phút

Phim Giả Tưởng Kỳ Ảo Đầy Mê Hoặc

Phim lẻ 7.8 92 Phút
Phim lẻ 7.9 124 Phút
Phim lẻ 8.1 144 Phút
Phim lẻ 7.8 114 Phút
Phim lẻ 7.5 143 Phút
Phim lẻ 8.4 113 Phút
Phim lẻ 8.9 93 Phút
Phim lẻ 7.5 121 Phút
Phim lẻ 7.8 143 Phút
Phim lẻ 8.1 132 Phút

Đế Chế Và Quyền Lực

Phim bộ 6.7 12 Tập
Phim bộ 7.5 9 Tập
Phim bộ 7.0 53 Tập (6 Phần)
Phim bộ 1.0 10 Tập
Phim bộ 10.0 9 Tập
Phim bộ 6.7 10 Tập
Phim bộ 8.6 10 Tập
Phim bộ 8.9 4 Phần
Phim bộ 8.9 65 Tập (7 Phần)
Phim bộ 9.3 10 Tập
Phim bộ 8.5 86 Tập (6 Phần)
Phim bộ 10.0 18 Tập (2 Phần)
Phim bộ 8.2 8 Tập
Phim bộ 8.6 56 Tập (5 Phần)
Phim bộ 8.3 8 Tập
Phim bộ 7.2 9 Tập

Những Bộ Phim Đình Đám Về Ma Cà Rồng

Phim lẻ 8.7 117 Phút
Phim bộ 8.1 80 Tập (7 Phần)
Phim lẻ 5.5 159 Phút
Phim bộ 7.8 10 Tập
Phim lẻ 9.3 126 Phút
Phim lẻ 7.8 101 Phút
Phim lẻ 7.8 88 Phút
Phim lẻ 7.3 110 Phút
Phim lẻ 8.3 152 Phút

Những Nhân Vật Hoạt Hình Đáng Yêu

Phim lẻ 7.3 87 Phút
Phim lẻ 9.7 96 Phút
Phim lẻ 7.1 107 Phút
Phim lẻ 8.4 109 Phút
Phim lẻ 8.2 88 Phút
Phim lẻ 6.7 45 Phút
Phim lẻ 8.0 90 Phút
Phim lẻ 6.7 130 Phút

Tinh Thần Thể Thao

Phim bộ 7.4 29 Tập (4 Phần)
Phim bộ 7.8 6 Tập
Phim lẻ 9.0 69 Phút
Phim lẻ 8.4 37 Phút
Phim lẻ 8.0 43 Phút
Phim lẻ 7.9 67 Phút
Phim lẻ 7.3 85 Phút
Phim lẻ 8.8 53 Phút
Phim lẻ 5.5 28 Phút
Phim lẻ 7.8 115 Phút
Phim bộ 8.0 47 Tập (5 Phần)
Phim lẻ 8.6 58 Phút
Phim lẻ 8.3 144 Phút
Phim bộ 7.9 2 Tập
Phim lẻ 7.4 98 Phút
Phim lẻ 8.5 51 Phút
Phim lẻ 9.3 28 Phút
Phim lẻ 7.9 56 Phút

Những Cuộc Phiêu Lưu Kỳ Thú

Phim lẻ 8.0 164 Phút
Phim lẻ 8.0 108 Phút
Phim lẻ 8.2 79 Phút
Phim lẻ 7.6 147 Phút
Phim lẻ 7.5 121 Phút
Phim lẻ 7.2 87 Phút
Phim lẻ 7.0 141 Phút
Phim lẻ 9.2 96 Phút
Phim lẻ 8.1 144 Phút
Phim lẻ 7.1 90 Phút

Siêu Phẩm Vũ Trụ DC

Phim bộ 10.0 26 Tập
Phim bộ 7.0 23 Tập
Phim lẻ 7.4 101 Phút
Phim lẻ 7.4 115 Phút
Phim bộ 5.7 18 Tập
Phim lẻ 7.8 169 Phút
Phim bộ 10.0 15 Tập
Phim lẻ 8.7 120 Phút
Phim lẻ 8.9 141 Phút
Phim bộ 7.4 19 Tập
Phim lẻ 9.0 77 Phút
Phim lẻ 9.2 145 Phút
Phim lẻ 7.8 143 Phút
Phim bộ 7.0 22 Tập
Phim bộ 7.6 23 Tập
Phim bộ 5.6 20 Tập
Phim bộ 3.5 23 Tập
Phim bộ 5.0 23 Tập

Series Phim Tốc Độ Đỉnh Cao Fast & Furious

Phim lẻ 8.3 156 Phút
Phim lẻ 10.0 149 Phút
Phim lẻ 7.0 155 Phút
Phim lẻ 8.9 157 Phút
Phim lẻ 8.2 169 Phút
Phim lẻ 7.9 169 Phút
Phim lẻ 8.5 136 Phút
Phim lẻ 10.0 157 Phút

Phim Hài Đặc Sắc

Phim lẻ 9.2 87 Phút
Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim bộ 8.9 10 Tập
Phim lẻ 7.9 110 Phút
Phim lẻ 8.7 116 Phút
Phim bộ 8.4 12 Tập

Phim Bộ

Phim bộ 9.0 8 Tập
Phim bộ 0.0 8 Tập
Phim bộ 7.8 8 Tập
Phim bộ 10.0 2 Tập
Phim bộ 0.0 6 Tập
Phim bộ 10.0 6 Tập
Phim bộ 10.0 5 Tập
Phim bộ 8.0 6 Tập
Phim bộ 5.5 27 Tập
Phim bộ 10.0 7 Tập
Phim bộ 0.0 13 Tập
Phim bộ 0.0 78 Tập
Phim bộ 10.0 4 Tập
Phim bộ 9.3 77 Tập
Phim bộ 9.9 26 Tập
Phim bộ 0.0 26 Tập
Phim bộ 6.3 17 Tập
Phim bộ 0.0 11 Tập
Phim bộ 10.0 3 Tập
Phim bộ 2.0 13 Tập
Phim bộ 0.0 10 Tập
Phim bộ 10.0 13 Tập
Phim bộ 10.0 10 Tập
Phim bộ 0.0 2 Tập

Điện Ảnh

Phim lẻ 0.0 89 Phút
Phim lẻ 0.0 129 Phút
Phim lẻ 0.0 108 Phút
Phim lẻ 1.0 128 Phút
Phim lẻ 7.3 88 Phút
Phim lẻ 9.1 145 Phút
Phim lẻ 6.5 86 Phút
Phim lẻ 8.4 124 Phút
Phim lẻ 10.0 109 Phút
Phim lẻ 9.2 123 Phút
Phim lẻ 6.9 145 Phút
Phim lẻ 9.3 115 Phút
Phim lẻ 0.0 100 Phút
Phim lẻ 10.0 150 Phút
Phim lẻ 6.9 88 Phút
Phim lẻ 5.3 146 Phút
Phim lẻ 8.1 129 Phút
Phim lẻ 8.2 142 Phút
Phim lẻ 9.3 106 Phút
Phim lẻ 7.9 113 Phút
Phim lẻ 8.0 103 Phút
Phim lẻ 10.0 104 Phút
Phim lẻ 9.0 105 Phút
Phim lẻ 5.5 136 Phút

Châu Á

Phim bộ 10.0 2 Tập
Phim lẻ 10.0 106 Phút
Phim lẻ 7.3 149 Phút
Phim lẻ 5.8 105 Phút
Phim lẻ 7.7 78 Phút
Phim lẻ 8.3 113 Phút
Phim lẻ 6.5 87 Phút
Phim lẻ 0.0 113 Phút
Phim lẻ 0.0 90 Phút
Phim lẻ 8.2 94 Phút
Phim lẻ 7.8 106 Phút
Phim lẻ 9.5 122 Phút
Phim lẻ 8.8 91 Phút
Phim bộ 10.0 11 Tập
Phim lẻ 9.0 120 Phút
Phim lẻ 8.0 90 Phút
Phim lẻ 10.0 109 Phút
Phim bộ 5.3 10 Tập
Phim lẻ 8.7 116 Phút
Phim lẻ 7.0 96 Phút
Phim lẻ 7.9 110 Phút
Phim lẻ 10.0 120 Phút
Phim lẻ 7.0 101 Phút
Phim lẻ 7.8 104 Phút

Tài Liệu

Phim bộ 0.0 6 Tập
Phim bộ 10.0 4 Tập
Phim lẻ 0.0 87 Phút
Phim bộ 0.0 6 Tập
Phim bộ 0.0 4 Tập
Phim bộ 0.0 2 Tập
Phim lẻ 0.0 129 Phút
Phim bộ 0.0 6 Tập
Phim lẻ 7.0 123 Phút
Phim bộ 7.8 6 Tập
Phim bộ 0.0 4 Tập
Phim lẻ 5.5 88 Phút
Phim lẻ 9.5 88 Phút
Phim lẻ 0.0 97 Phút
Phim lẻ 10.0 55 Phút
Phim bộ 5.5 4 Tập
Phim bộ 0.0 4 Tập
Phim bộ 0.0 4 Tập
Phim lẻ 0.0 104 Phút
Phim lẻ 2.5 93 Phút
Phim lẻ 10.0 30 Phút
Phim lẻ 10.0 72 Phút
Phim lẻ 9.5 95 Phút
Phim lẻ 5.8 81 Phút

Thiếu Nhi & Gia Đình

Phim bộ 10.0 5 Tập
Phim bộ 8.0 6 Tập
Phim bộ 5.5 27 Tập
Phim bộ 10.0 7 Tập
Phim lẻ 6.0 85 Phút
Phim bộ 0.0 13 Tập
Phim bộ 0.0 78 Tập
Phim bộ 9.3 77 Tập
Phim lẻ 8.6 67 Phút
Phim lẻ 8.3 82 Phút
Phim bộ 9.9 26 Tập
Phim lẻ 6.7 104 Phút
Phim lẻ 5.8 72 Phút
Phim bộ 0.0 26 Tập
Phim bộ 6.3 17 Tập
Phim lẻ 9.0 92 Phút
Phim lẻ 6.2 86 Phút
Phim bộ 0.0 11 Tập
Phim bộ 10.0 3 Tập
Phim bộ 10.0 7 Tập
Phim bộ 0.0 52 Tập
Phim lẻ 6.5 87 Phút
Phim lẻ 0.0 90 Phút